2024-04-24

Włączamy zielną energię

włączamy zielną energię ze źródeł odnawialnych (f & Li) 1200x800

Kształtujemy przyszłość przyjazną dla klimatu

Firma PTS Pordzik Sp. z o.o. jest świadoma znaczenia ochrony środowiska i aktywnie korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Nasza firma wykorzystuje energię słoneczną oraz wiatrową za pośrednictwem dostawcy energii Axpo Polska sp. z o.o.

Posiadamy certyfikat potwierdzający nasze zaangażowanie w korzystanie z OZE. To ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości! 🌿🌞🌎.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym zależy na kooperacji ze świadomym i zaangażowanym partnerem dbającym o poprawę środowiska.