Dotacja

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji,

pt. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i nietechnologicznej.”

Cel projektu:

Głównym celem projektu będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu PTS PORDZIK Sp. z o.o. poprzez budowę nowej hali produkcyjnej, budynku biurowo – socjalnego, z instalacją fotowoltaiczną na dachach oraz zakup maszyn i innych środków trwałych przy równoczesnym wdrożeniu innowacji produktowej i nietechnologicznej do przedsiębiorstwa

Planowane efekty:

– Wdrożenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego i zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zmniejszenie kosztów produkcji,

– Realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

– Wdrożenie innowacji produktowej,

– Nowe rynki zbytu-producenci rekuperatorów i pomp ciepła,

– Poprawa jakości pracy pracowników

Grupy docelowe:

Klienci biznesowi z branż: opakowaniowej, automotive, lotniczej, kolejnictwo, AGD, elektronicznej, budowa maszyn i urządzeń, budownictwo, rolniczej, spożywczej, reklamowej.

Termin realizacji:

11.03.2024 – 10.03.2026

Wartość projektu:

32 686 007,78 PLN

Kwota dofinansowania:

15 900 849,72 PLN